ADR товари през Чехия

GPS за adr товари през Чехия

GPS за adr товари през ЧехияПревоз на ADR товари от/за и през Чехия.

При превоз на опасни товари през територията на Чехия превозвачите трябва да декларират маршрутите пред Чешката полиция.(това деклариране става само ако камионите имат GPS)

За превозвачи, използващи GPS системата на РАПАС това е възможно, тъй като сме техен оторизиран партньор.