Навигация

Kомуникация  с шофьор:

Използвайки GARMIN с Fleet Management съвместимост комуникациоона система само с няколко кликвания можете да изпращате на шофьора съобщения или точка за посещение, която се визуализира върху дисплей с навигация.
Това е важно, защото:

 

GPS Комуникация с водач при управление на автопарк

За камиони може да се  използва специален модел навигация Garmin dēzl™ 570LMT, който ще води шофьора само по маршрути, през които е разрешено да GPS комуникация с шофьорминава тежкотоварен транспорт.
Това е безопасна, лесна за поддръжка функция, която ще ви помогне да спестите разходи и ще направи връзката между кол център и водач по-лесна.

Разработената от нас платформа предоставя възможност за лесна и удобна комуникация с водача на МПС. Посредством GARMIN навигационна система, която се инсталира в кабината/купето на МПС може да се изпращат съобщения от ползващия системата към водача и обратно.

Освен това, при наличие на GPS комуникация с водача много лесно може да се изпрати адрес/точка за посещение, която се визуализира върху дисплея на навигацията, както и маршрута за достигането и. Така, в реално време може да се проследи и проконтролира работата на водача, да му се дават допълнителни инструкции и т.н. На сървъра се съхранява история на този вид комуникация с водача.

Услугата комуникация с водача е включена в абонаментната такса и няма допълнително тарифиране за изпратените/получени съобщения. По този начин освен улесняване на връзката с водача вие намалявате от разходи за телефония, загуба на време за намиране и достигане до определена точка и т.н.