RFID капачка на резервоар

RFID Капачка за резервоар  използва технологията RFID за пренос на данни и дава състоянието дали капачката на резервоара е отворена или е затворена.RFID капачка за резервоар за контрол на горивото Може да се наблюдава в реално време и да се правят справки назад във времето какво и е било състоянието и, къде и кога е била отоврена и съответно затоворена. RFID Капачката за резервоар е важна част от системата за управление на автопарка и един от елементите необходими за предотвратяване на кражбите на гориво. RFID Капачките за резервоар  са с безконтактна RFID връзка към гърловината, което отхвърля вероятността за манипулиране на нормалната и работа, както се случва при масово предлаганите по-евтини на пазара капачки с магнитен тип контакт.

Освен това RFID Капачка за резервоар има и стоманена антисифонна мрежа, която не позволява вкарването на маркуч в гърловината.

RFID Капачка за резервоар  – монтаж

Монтажа на RFID Капачка за резервоар , се прави в нашия сервиз , но при невъзможност от ваша страна, би могъл да бъде извършен и на място във ВашRFID Капачка за резервоар  – монтаж сервиз.  РАПАС-97 гарантира качествен професионален монтаж на RFID Капачка за резервоар , защото фирмата ни разполага със специално обучени професионалисти, които са преминали съответните нива на обучение и технически покриват  най-високите стандарти, които се изискват за монтаж на RFID Капачка за резервоар , който е важна част от системите за контрол на автопарка. Монтажа на RFID Капачка за резервоар  е съобразен с техническите характеристики на превозното средство. Екипът на РАПАС-97, който извършва монтажа на RFID Капачка за резервоар , работи чисто и бързо и с изключителна прецизност. Монтаж на RFID Капачка за резервоар може да бъде извършен както в нашия сервиз, така и на място в сервиза на клиента.