Фабричен нивомер

Това е най-малко точния метод, при който в зависимост от техническото състояние на фабричната сонда ще може да се наблюдава нивото на горивото – зарежданията и постепенния му спад или при източване (кражба) – рязък спад.