Допълнителен нивомер

Кражбите на гориво или изисквания за прецизен мониторинг на гориво са важни въпроси за много компании. За тази цел ние предлагаме капацитивна сонда за ниво на горивото като опция, която ви позволява да управлявате прецизно разхода на гориво на превозни средства, трактори, дизел-генератори, стационарни цистерни и т.н.

 - Визуализация на нивото гориво в МПС в реално време.Допълнителен нивомер 

 - Детайлни справки за зареждания и липси на горивото за минал период.

 - Графична справка за нивото гориво в резервоара с визуализация върху карта.

 - Изразходвано гориво и среден разход в л/100км. в придвижванията.