Управление на автопарк

GPS за проследяване и контрол на автопаркУправление на автопарк включва всички фирмени моторни превозни средства, като например автомобили, бусове, камиони, самолети, хеликоптери, кораби, микробуси и камиони, както и железопътни вагони. Управление на автопарк (FLEET MANAGEMENT), може да включва набор от функции, като например финансиране на превозното средство, поддръжка на автомобила, Транспортна телематика – проследяване и диагностика, Възможност за управление, насочване и комуникация с водача, управление на скоростта, възможност за следене на гориво и управление на здравето и безопасността. Управление на автопарк е функция, която позволява на компаниите, които разчитат на транспорт в бизнеса да отстраняват или намаляват рисковете, свързани с инвестициите в транспортни средства, подобряване на ефективността, производителността и намаляване на общите транспортни разходи и разходите за персонала, предоставяне на 100% съответствие с правителственото законодателство (задължение за грижа) и много други. Тези функции могат да бъдат изпълнявани от всеки вътрешен отдел на фирмата или да бъдат поддържани от фирмата изпълнител на услугата FLEET MANAGEMENT.

Проследяване в реално време

Можете да видите и наблюдавате в реално време поведението на целия автопарк или да съсредоточите вниманието си върху конкретно МПС. Ще получавате информация относно локацията, скоростта, посоката, надморската височина, зареждането на акумулатора, температурата, поведението на водача, горивото, нарушенията и още много други данни съобразно модела на устройството, което е монтирано  в МПС-то и допълнителните опции(температурен датчик, адаптер към CAN-BUS, RFID капачка, допълнителен нивомер, iButton и др.) към него.

История на движение

Всички справки могат да бъдат съхранени локално на използвания компютър за преглед, редакция, печат, изпращане по поща и т.н. във формати excel, html, pdf, csv и xml. Всички справки могат да се правят за произволно избран период от потребителя- ден, месец, година час, минути.

Наблюдение и промяна на маршрути

Една от най-използваните и важни справки. С нейна помощ можете да визуализирате и проследите историята на движение и престоите с тяхната продължителност заедно с повечето важни параметри на МПС. Освен таблично изминатия от МПС маршрут се визуализира и върху географска карта, чрез клик върху избран ред от справката или върху целия обобщен маршрут.

Проследяване на нарушения

С помощта на тази справка можете да установите всички зададени от Вас нарушения, които МПС-то е извършило. Можете да проследите кога и къде е възникнало събитието, да видите зададените от Вас параметри и параметрите на МПС. Създавайки нарушения Вие можете да определите и за какъв времеви интервал ще важат нарушенията.

Пътен лист

В този раздел Вие разполагате с няколко вида справки „Пътен лист“, включително и по изискванията на Министерство на транспорта.

Адаптер за връзка към CAN-BUS в МПС

Допълнителния адапатер има за цел да получава данни по CAN от леки и лекотоварни превозни средства. Адаптера се монтира към GPS устройство за получаване на данни от борд компютъра на превозното средство, като ниво на гориво в резервоара, изразходвано гориво(в литри и на 100км пробег), обороти, пробег и т.н. Допълнителния адапатер поддържа повече от 1200 модела МПС

Комуникация с водач

Разработената от нас платформа предоставя възможност за лесна и удобна комуникация с водача на МПС. Посредством GARMIN навигационна система, която се инсталира в кабината/купето на МПС може да се изпращат съобщения от ползващия системата към водача и обратно.

CAN-BUS

CAN-BUS е локална шина (CAN шина) по международен стандарт с цел да позволи на микроконтролери и устройства да комуникират един с друг в приложения без хост компютър. Това е протокол на основа съобщение, предназначени първоначално за мултиплекс електрически проводници в автомобили, но се използва също така и в много други контексти.

Справки и история на движение

Дава възможност за наблюдение на различни следени параметри в графичен вид като например: налично гориво, скорост, напрежение на акумулатор и т.н. Справките Ви позволяват да проверите кога наблюдаван обект е влязъл или излязъл от зададена зона или обект(POI), дали са били посетени или не, както и колко време е прекарал във или извън зоната или обекта.

Връзка към Тахограф

Дистанционно сваляне на данни от дигитални тахографи в .ddd формат.

Конрол на врати