Контакти

“Р.А.П.А.С. –97” ЕООД

Централен офис и сервизен център София 1700 ул. „21-ви Век“ № 46 тел./факс +359 2 9733102 тел:+359 2 9733103 мобилен:+359 889 432 882 Уебсайт: www.rapas.net e-mail: info@rapas.net Счетоводен отдел: +359 88 755 1440 finance@rapas.net Технически отдел и поддръжка: support@rapas.net