Контрол на горивото

За отчитане на разхода на гориво и предотвратяване на кражби на гориво РАПАС предлага няколко варианта, в зависимост от нуждите, техническите възможности на МПС и бюджета на клиента:

 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН НИВОМЕР

Информация

ФАБРИЧЕН НОВОМЕР

Информация

СВЪРЗВАНЕ КЪМ CAN-BUS

Информация

RFID KAPAЧКА ЗА РЕЗЕРВОАР

Информация