GPS за камиони с дървесина

/ / Новини
GPS за камиони с дървесина

GPS устройство за дървесина за камиони на горските стопанства. GPS устройство за камиони с дървесина по Наредба №1 на ИАГ.

Във връзка с новите промени в Наредба №1 на ИАГ с цел контрол и опазване на горските територии и по-специално за камионите извършващи транспорт на дървесина, да бъдат оборудвани с GPS устройства, чрез които да се извършва контрол при транспортирането на дървесината.

Издаване на Удостоверение за монтирането и функционирането на GPS устройство по заповед  №796/11.11.2015 г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите(ИАГ).

Професионален монтаж съобразен, с изискванията на клиента както по отношение на местоположението на МПС, така и с техническите му характеристики.

РАПАС предлага GPS устройства за проследяване на камиони за дървесина на промоционални цени. За повече информация се свържете с нас на посочените телефони в страница Контакти.