FAQ

Глобална система за позициониране или GPS (Джи Пи Ес) е името на спътникова радионавигационна система за определяне на положението, скоростта и времето с точност до 1 наносекунда във всяка точка на земното кълбо и околоземна орбита в реално време. Системата се състои от минимум 24 спътника, разположени на 6 орбити на височина около 20 000 километра и наземен контролен център с наблюдателни станции, разположени в различни точки на Земята. Принципът на действие се базира на измерването на разстоянието от мястото, чиито координати търсим, до група спътници, чиито координати са точно определени и известни. Разстоянието се пресмята на базата на времето за разпространение на радиосигнала от спътника до потребителя. Глобалната система за позициониране може да бъде използвана безплатно от всеки.
#
Целта на GPS е да определя местоположението на движещи се обекти навсякъде по света, по всяко време и независимо от метеорологичните условия. С нейна помощ е възможно практически непрекъснато определяне на координатите и скоростта на движение на обектите, а също и точното време във всяка точка на земното кълбо.
#
Ограничение в GPS покритието има в случаите, когато МПС се намира в тунели, гаражи и други закрити места.
#
За преносна среда на данните, събрани от GPS устройството се ползва GSM мрежа и посредством GPRS, данните се трансферират до сървъра.
#
Ограничение в GPS покритието има в случаите, когато МПС се намира в тунели, гаражи и други закрити места.
#
Данните се съхраняват от момента на монтаж на устройството без ограничние..
#

1. При наблюдение в реално време:
– географски параметри
– дали МПС е в движение или спряло
– включен/изключен контакт
– скорост на движение
– посока на движение
-всички данни от допълнително свързани/монтиран модули и информация от цифрови/аналогови входове (напр. разход на гориво, налично гориво температура, отврени врати и т.н.).

2. Справки за минал период (История на движението)
2.1 За всяка една точка от следата:
– местоположение, дата и час
– дали МПС е в движение или спряло
– включен/изключен контакт
– скорост на движение
– посока на движение
-всички данни от допълнително свързани/монтиран модули и информация от цифрови/аналогови входове (напр. разход на гориво, налично гориво температура, отоврени врати и т.н.)
2.2 Пътен лист – обобщена справка за избран период
– изминати километри, време на движение/работа и престои
– престои(продължителност, място, дата и час), движение (продължителност, изм.километри, средна и макс. скорост)
– Справка по обекти дефинирани по желание на клиента – време на работа/движение в обектите и и звън обектите.

#

GPS може да се монтира на всякъв вид МПС (вкл. на мотоциклети, скутери и пр.)

#

Свържете се с наш представител за повече информация.

#

За да се ползва GPS Web Interface е необходимо единствено да имате достъп до интернет.

#

Системата работи навсякъде, където мобилните оператори имат сключени роуминг споразумения за GPRS.

#