Fuel management

За отчитане на разхода на гориво и предотвратяване на кражби на гориво РАПАС предлага няколко варианта, в зависимост от нуждите, техническите възможности на МПС и бюджета на клиента: