Превоз на ADR товари от/за и през Чехия.

При превоз на опасни товари през територията на Чехия превозвачите трябва да декларират маршрутите пред Чешката полиция.(това деклариране става само ако камионите имат GPS)

За превозвачи, използващи GPS системата на РАПАС това е възможно, тъй като сме техен оторизиран партньор.

TOP