ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Глобална система за позициониране или GPS (Джи Пи Ес) е името на спътникова радионавигационна система за определяне на положението, скоростта и времето с точност до 1 наносекунда във всяка точка на земното кълбо и околоземна орбита в реално време. Системата се състои от минимум 24 спътника, разположени на 6 орбити на височина около 20 000 километра и наземен контролен център с наблюдателни станции, разположени в различни точки на Земята. Принципът на действие се базира на измерването на разстоянието от мястото, чиито координати търсим, до група спътници, чиито координати са точно определени и известни. Разстоянието се пресмята на базата на времето за разпространение на радиосигнала от спътника до потребителя. Глобалната система за позициониране може да бъде използвана безплатно от всеки.

Целта на GPS е да определя местоположението на движещи се обекти навсякъде по света, по всяко време и независимо от метеорологичните условия. С нейна помощ е възможно практически непрекъснато определяне на координатите и скоростта на движение на обектите, а също и точното време във всяка точка на земното кълбо.

Ограничение в GPS покритието има в случаите, когато МПС се намира в тунели, гаражи и други закрити места.

За преносна среда на данните, събрани от GPS устройството се ползва GSM мрежа и посредством GPRS, данните се трансферират до сървъра.

Загуба на данни при липса на обхват на мобилния оператор няма, тъй като GPS устройството разполага с памет, в която се записват данните от движението, след което когато устройството вече има покритие на мобилния оператор, данните от паметта се изпращат до сървъра. За времето, когато няма обхват на GPRS покритието единствено обектите не може да се наблюдават в реално време.

Данните се съхраняват от момента на монтаж на устройството без ограничние..

При наблюдение в реално време:

 • географски параметри
 • дали МПС е в движение или спряло
 • включен/изключен контакт
 • скорост на движение
 • посока на движение
 • всички данни от допълнително свързани/монтиран модули и информация от цифрови/аналогови входове (напр. разход на гориво, налично гориво температура, отврени врати и т.н.).

Справки за минал период (История на движението)
За всяка една точка от следата:

 • местоположение, дата и час
 • дали МПС е в движение или спряло
 • включен/изключен контакт
 • скорост на движение
 • посока на движение
 • всички данни от допълнително свързани/монтиран модули и информация от цифрови/аналогови входове (напр. разход на гориво, налично гориво температура, отоврени врати и т.н.)

Пътен лист – обобщена справка за избран период

 • изминати километри, време на движение/работа и престои
 • престои(продължителност, място, дата и час), движение (продължителност, изм.километри, средна и макс. скорост)
 • Справка по обекти дефинирани по желание на клиента – време на работа/движение в обектите и и звън обектите.

GPS може да се монтира на всякъв вид МПС (вкл. на мотоциклети, скутери и пр.)

Свържете се с наш представител за повече информация.

За да се ползва GPS Web Interface е необходимо единствено да имате достъп до интернет.

Системата работи навсякъде, където мобилните оператори имат сключени роуминг споразумения за GPRS.

TOP