Управление на автопарк включва всички фирмени моторни превозни средства, като например автомобили, бусове, камиони, самолети, хеликоптери, кораби, микробуси и камиони, както и железопътни вагони. Управление на автопарк (FLEET MANAGEMENT), може да включва набор от функции, като например финансиране на превозното средство, поддръжка на автомобила, Транспортна телематика – проследяване и диагностика, Възможност за управление, насочване и комуникация с водача, управление на скоростта, възможност за следене на гориво и управление на здравето и безопасността. Управление на автопарк е функция, която позволява на компаниите, които разчитат на транспорт в бизнеса да отстраняват или намаляват рисковете, свързани с инвестициите в транспортни средства, подобряване на ефективността, производителността и намаляване на общите транспортни разходи и разходите за персонала, предоставяне на 100% съответствие с правителственото законодателство (задължение за грижа) и много други. Тези функции могат да бъдат изпълнявани от всеки вътрешен отдел на фирмата или да бъдат поддържани от фирмата изпълнител на услугата FLEET MANAGEMENT.

Проследяване в реално време

Можете да видите и наблюдавате в реално време поведението на целия автопарк или да съсредоточите вниманието си върху конкретно МПС. Ще получавате информация относно локацията, скоростта, посоката, надморската височина, зареждането на акумулатора, температурата, поведението на водача, горивото, нарушенията и още много други данни съобразно модела на устройството, което е монтирано  в МПС-то и допълнителните опции(температурен датчик, адаптер към CAN-BUS, допълнителен нивомер, iButton и др.) към него.

История на движение

Всички справки могат да бъдат съхранени локално на използвания компютър за преглед, редакция, печат, изпращане по поща и т.н. във формати excel, html, pdf, csv и xml. Всички справки могат да се правят за произволно избран период от потребителя- ден, месец, година час, минути.

Наблюдение и промяна на маршрути

Една от най-използваните и важни справки. С нейна помощ можете да визуализирате и проследите историята на движение и престоите с тяхната продължителност заедно с повечето важни параметри на МПС. Освен таблично изминатия от МПС маршрут се визуализира и върху географска карта, чрез клик върху избран ред от справката или върху целия обобщен маршрут.

Проследяване на нарушения

С помощта на тази справка можете да установите всички зададени от Вас нарушения, които МПС-то е извършило. Можете да проследите кога и къде е възникнало събитието, да видите зададените от Вас параметри и параметрите на МПС. Създавайки нарушения Вие можете да определите и за какъв времеви интервал ще важат нарушенията.

Пътен лист

В този раздел Вие разполагате с няколко вида справки „Пътен лист“, включително и по изискванията на Министерство на транспорта.

Справки и история на движение

Дава възможност за наблюдение на различни следени параметри в графичен вид като например: налично гориво, скорост, напрежение на акумулатор и т.н. Справките Ви позволяват да проверите кога наблюдаван обект е влязъл или излязъл от зададена зона или обект(POI), дали са били посетени или не, както и колко време е прекарал във или извън зоната или обекта.

Допълнителни функционалности

GPS Системата RAPAS е отворена и дава възможност за допълнителни опции за контрол на специфични параметри, които да отговарят на нуждите на клиента, формирани и от спецификата на извършваната от него дейност, като например измерване на тепература в хладинли камери, сигнализация за неоторизиран достъп в товарното отделение посредством аларми, паник бутон за водача, контрол на врати, свързване към тахограф и др.

 

Свържете се с нас, ние ще Ви направим офертата, която най-добре отговаря на Вашите нужди. Ние имаме най-добрия план за вас!

TOP