ADR товари през Чехия
Превоз на ADR товари от/за и през Чехия. При превоз на опасни товари през територията на Чехия превозвачите трябва да декларират маршрутите пред Чешката полиция.(това деклариране става само ако камионите имат GPS) За превозвачи, използващи GPS системата на РАПАС това е възможно, тъй като сме техен оторизиран партньор.
Пътни такси Унгария – HU-GO GPS RAPAS
Пътни такси Унгария  – HU-GO!!! Заплащане на пътни такси в Унгария чрез доверен оператор на HU-GO за България. Клиентите на РАПАС вече могат да извършват електронно закупуване на билети за заплащане на пътни такси в Унгария към HU-GO! От 1 юли 2013 г. и в Унгария се въвежда електронна система за събиране на пътни такси,
GPS за камиони с дървесина
GPS устройство за дървесина за камиони на горските стопанства. GPS устройство за камиони с дървесина по Наредба №1 на ИАГ. Във връзка с новите промени в Наредба №1 на ИАГ с цел контрол и опазване на горските територии и по-специално за камионите извършващи транспорт на дървесина, да бъдат оборудвани с GPS устройства, чрез които да
LOGO GPS RAPAS
Централния офис на РАПАС се премества на адрес: София, кв.“Витоша“, ул. „21-ви Век“ №46. считано от 05.06.2010. Поради това на 03.06.2010 и 04.06.2010 ще има прекъсвания на достъпа до системата, за което молим да ни извините предварително.
TOP