Една от функционалните възможности, които РАПАС предлага, е проследяването на промяната на температурата, чрез използването на специален температурен сензор, както и алармирането при преминаване на предварително установени стойности.

Използването на температурен сензор е изключително ценна опция при превоз на стоки с хладилен камион, където съблюдаването на точно определени температурни граници е от съществено значение. Разбира се, тази опция с използване на температурен сензор би могла да се приложи навсякъде, където е важно да се наблюдават температурните отклонения.

Към различните проследяващи устройства на РАПАС могат да се добавят до 3 отделни температурни зони.

От своя страна температурните сензори, които ние предлагаме, са производство на американската фирмата Dallas, която е световно известна с качеството на своите изделия. Всеки един Температурен сензор притежават изключителна прецизност и висока надеждност при експлоатация.

Температурен сензор – монтаж

Монтажа на Температурен сензор, се прави в нашия сервиз , но при невъзможност от ваша страна, би могъл да бъде извършен и на място във Ваш сервиз.  РАПАС-97 гарантира качествен монтаж и калибриране, защото фирмата ни разполага със специално обучени професионалисти, които са преминали съответните нива на обучение и технически покриват  най-високите стандарти, които се изискват за монтаж на такъв вид Температурен сензор, която е основна част от системите за контрол на автопарка. Монтажа на температурния сензор е съобразен, както с изискванията на клиента по отношение на удобство и секретност, така и с техническите характеристики на превозното средство. Екипът на РАПАС-97, който извършва монтажа на температурния сензор, работи чисто и бързо и с изключителна прецизност.

Свържете се с нас, ние ще Ви направим офертата, която най-добре отговаря на Вашите нужди. Ние имаме най-добрия план за вас!

TOP