kontorl na gorivoto 2За отчитане на разхода на гориво и предотвратяване на кражби на гориво РАПАС предлага няколко варианта, в зависимост от нуждите, техническите възможности на МПС и бюджета на клиента:

  • Монтаж на капацитивна сонда за гориво
  • Монтаж на RFID капачка на резервоар
  • Получаване на информация за моментен разход, разход в маршрута, тотален разход , ниво на горивото, обороти, пробег и др.
  • Свързване към фабричната сонда за гориво на МПС.
  • Свързване с допълнителен адаптер към CAN-BUS на МПС(над 1200 поддържани модела).

Допълнителен нивомер

Кражбите на гориво или изисквания за прецизен мониторинг на гориво са важни въпроси за много компании. За тази цел ние предлагаме капацитивна сонда за ниво на горивото като опция, която ви позволява да управлявате прецизно разхода на гориво на превозни средства, трактори, дизел-генератори, стационарни цистерни и т.н.

  •  Визуализация на нивото гориво в МПС в реално време.
  •  Детайлни справки за зареждания и липси на горивото за минал период.
  •  Графична справка за нивото гориво в резервоара с визуализация върху карта.
  •  Изразходвано гориво и среден разход в л/100км. в придвижванията.

Фабричен нивомер

Това е най-малко точния метод, при който в зависимост от техническото състояние на фабричната сонда ще може да се наблюдава нивото на горивото – зарежданията и постепенния му спад или при източване (кражба) – рязък спад.

Свързване към CAN-BUS

Свързване към CAN-BUS на превозното средство и използване на информацията от бордовия му компютър посредством допълнителен адаптер, който се монтира с джи пи ес модула (за леки и лекотоварни МПС) или професионални джи пи ес устройства (за тежкотоварни МПС). С този вариант ще може да се дава информация за моментен разход, разход в маршрута, тотален разход (в литри и на 100 км пробег), ниво на горивото, обороти, температура на двигателя, пробег и т.н.

Свържете се с нас, ние ще Ви направим офертата, която най-добре отговаря на Вашите нужди. Ние имаме най-добрия план за вас!

TOP